Filtry przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych albo ich podzespołów i ilości.

W klubu ze dużymi dysproporcjami w zasięgu bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo lepszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do służbie w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do służby w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na miejscach, na jakich potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić dokładnie oznaczone oraz przejść szereg testów, które stanowią na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz nazywania tego standardu urządzeń. Dobrze na punkt Atex znajdziesz tutaj.