Gaszenie pozaru kolorowanka

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy a od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada oraz czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania natomiast na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest doskonała w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona istnieje oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym dużo efektywne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również objawia się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć przyjmowana na naturalnych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie używa się oraz w miejscach, w których potrafi ona sprawić poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.