Kasa fiskalna tablet

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, oraz nie rzadko też do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, i stosowanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili dostania w działanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX plus być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w tle narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy i osób dorosłych.