Mikroskop swiatlo odbite

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest wówczas sprzęt do poszukiwania ginekologicznego, który robi i zachowuje się podobnie do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na dokładne wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on bardzo skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Urządzenie to umożliwia w układzie niedługiego czasu, bo tylko paru minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, albo nie, czy istnieją na nim pewne zmiany nowotworowe, czyli nie widać ich śladów. Choroba nowotworowa jest właśnie najbardziej dużym ze całych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowoczesnych czasach, jest ona jeszcze praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w bycie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, zaczyna się szereg innych badań, takich gdy na dowód cytologię. Zawsze stanowi ostatnie rozpoznanie, które wyłącznie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która dawana jest przy wykorzystaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele bardziej wydajna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w pierwszym jego stadium. Dlaczego istnieje wówczas takie ważne? Ponieważ lecz w wczesnej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, jednak czym daleko zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na poznanie. Uczeni w nauce medycyny, oraz lekarze angażujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że o jest związać obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne i badanie przy zastosowaniu kolposkopu. Dobrze to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o prowadzić badania przynajmniej raz na kwartał.