Pakowanie prozniowe miesa wolowego

Próżniowe pakowanie żywności jest najsilniejszym systemem na pokrycie jej przed zepsuciem. Z ostatniej metody korzystają, zarówno, producenci, jak również gospodarstwa domowe. Można poznać dania do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w worku foliowym, lub w zbiorniku do tego określonym. Dania te robią zgrzewy na stronie worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą stanowić kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym normalną wilgotność, konsystencję, gust i zapach, i równocześnie są zabezpieczone przed przedostaniem się do mieszkania opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na pomoc działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w jakiego wnętrzu stawia się worek wspólnie z owocem. Jej szybką wadą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu podejmuje się powtarzalność procesu pakowania, także możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest ważne przy pakowaniu dobrych produktów. Zaletą jest też możliwość użycia w toku produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co dużo zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na placu istnieje kluczowy wybór pakowarek komorowych, co idzie na jej dobrzy dobór, uzależniony od wielkości pakowanych produktów, ich charakterów, i wielkości. Kierowane są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym w produktem, znajduje się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, ubiera się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania wykorzystuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie produktów o innych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wadą jest i dużo mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa sprawność oraz doskonalsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są głównie dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.